Czech Manufacture

1

Návod k použití vířivých van

Vážení zákazníci.

V tomto dokumentu naleznete užitečné informace k přípravě a následně i k samotnému provozu Vaší nové vířivky.

 

OBSAH DOKUMENTU

 

Umístění vířivky …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Zapuštění vířivky do země …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Zapojení vířivky – elektřina ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Napouštění a vypouštění vířivky ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Důležité pokyny před použitím ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Teplota vody ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Údržba vody ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Chemie ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Základní chemie …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Doplňková chemie ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Filtrace …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Základní pokyny k prevenci nečistot ve vodě……………………………………………………………………………………………………….. 8

Termokryt …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

Zimní provoz ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Důležitá upozornění ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Řešení základních problémů ……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Kontakty ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Vyloučení odpovědnosti

Tato příručka a její obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ačkoli společnost IDOL SPAS s.r.o.

připravila tento návod přesně a precizně jak jen je to možné, IDOL SPAS s.r.o. nenese odpovědnost za ztrátu,

poškození nebo škody způsobené nesprávnou údržbou nebo použitím vířivky (nesprávně nebo jinak).

2

 

Umístění vířivky

 

Naše vířivé vany jsou vhodné jak do interiéru, tak do exteriéru.

V případě venkovního použití výrazně doporučujeme plnou izolaci a použití termokrytu. Plná izolace a termokryt

drží teplotu vody, tedy šetří i Vaše peníze. Zakrytí vířivky termokrytem ve chvílích, kdy jí aktivně nepoužíváte, brání

vniku nečistot do vody.

Plnou izolaci i termokryt není na škodu použít i v případě umístění vířivky do interiéru. Plná izolace brání rychlému

chladnutí vody a termokryt udržuje vlhkost uvnitř vířivky, aby se ve chvílích, kdy vířivku aktivně nepoužíváte, nešířila

v místnosti.

V případě výběru z našich širokých skladových zásob najdete tuto výbavu u každé vířivky, neboť si jí žádá většina

zákazníků.

Pokud budete vířivku instalovat do interiéru, věnujte pozornost povrchu, na kterém bude umístěna. Vyberte

povrch, který není poškozený nebo znečištěný. Interiér je nutno větrat kvůli vlhkosti, která se bude z vířivky do

místnosti při jejím aktivním používání šířit. Zajistěte tedy alespoň otevíratelná okna a po použití vířivky jí zakryjte

termokrytem, který vlhko nepropustí.

Vaše vířivka potřebuje pevné a vodorovné základy. Místo, kde bude vířivka umístěna, musí unést váhu vířivky

s vodou a s lidmi. Pokud jsou základy nevyhovující, může dojít k posunutí nebo sesednutí až bude vířivka na místě a tím

k poškození vířivky.

Nejlepší je betonový podklad (5-8cm silný). Jiný podklad konzultujte s prodejcem/odborníky. Počítejte s nosností

do 500kg/m2 dle velikosti vířivky. Nosnost zvýšených konstrukcí konzultujte se statikem. Doporučujeme stavbu

základové desky pro Vaši vířivku zadat kvalifikované a licencované firmě.

 

Kam vířivku ideálně umístit?

 

Plánovaný způsob používání Vám pomůže vymezit pozici vířivky. Například, budete vířivku používat pro rekreační

nebo terapeutické účely? Bude-li používána především pro rodinou rekreaci, ujistěte se, že je okolo dostatek místa pro

ostatní aktivity. Budete-li ji používat především pro relaxaci a hydroterapii, budete pravděpodobně chtít v okolí

vytvořit specifickou náladu.

Pokud žijete v chladném nebo deštivém regionu, umístěte vířivku blízko vchodu do domu. Budete se moci

v pohodlí a teple převléknout.

Myslete také na to, co bude vidět, když budete sedět ve vířivce. Máte na svém pozemku nějaké oblíbené místo,

na které se rádi díváte? Nebo to může být místo, kde bývá příjemný vánek, nebo snad kouzelný západ slunce

v podvečer?

Pozor! V případě servisu je nutné počítat s cca 50-60cm prostorem navíc z každé strany vířivky, aby se mohl

technik dostat ke všem technologiím. Vířivku v provozu můžete mít samozřejmě u zdi.

 

 

Zapuštění vířivky do země

 

Všechny naše vířivky jsou vhodné k zapuštění. Zapustit se dá částečně, či úplně (po akrylát). Podklad musí být

zpevněný! Nejideálnějším řešením je beton. Jeho tloušťku konzultujte s prodejcem/odborníky. Opět platí vodorovná

plocha.

Pozor! V případě zapuštění je nutné počítat s cca 50-60cm prostorem navíc z každé strany vířivky, aby se

v případě servisu mohl technik dostat ke všem technologiím. Nejdůležitější stranou k přístupu je strana, kde je

umístěn ovládací panel. Pokud vířivku budete zapouštět, konzultujte to dopředu s prodejcem, aby Vaše

připravenost byla správná!

3

Technik potřebuje k případnému servisu dostatek místa

 

 

Zapojení vířivky – elektřina

 

Doporučená elektrická připravenost pro zapojení a montáž standardní vířivky:

Zjednodušeně: 400V 5C x 4mm, třífázový jistič 20A – 25A charakteristika „C“, nebo „D“. U některých menších

vířivých van je po konzultaci s technikem SUNCOM CZ možné použít vodič s průřezem žil 2,5mm a jistič 16A

charakteristika „C“, nebo „D“. Všechna zařízení ve vířivce jsou jednofázová.

Všechny vířivky vyžadují stálý samostatný okruh IGA s proudovým chráničem In=0,03A, ke kterému nebudou

připojena žádná další zařízení! Ponechejte dostatečnou délku vodiče z výstupu k elektrickému systému vířivky, aby

vodič mohl být přímo pevně připojen. Pokud nevíte přesnou vzdálenost, nechte vodič na připojení minimálně 5bm

dlouhý.

Pokud nelze použít třífázové připojení na 400V, je třeba tento případ z důvodu jištění projednat individuálně

s technikem SUNCOM CZ. Vířivky mají veškerou technologii jednofázovou a je možné napojit je na dvě fáze, případně i

jednu fázi.

Pozor! Instalaci a napojení vířivky k elektřině provádí jen odborník! Vždy se poraďte s prodejcem.

 

 

Napouštění a vypouštění vířivky

 

Vířivky nemají žádný kohoutek, který byste museli napojovat na vodu. K napuštění vířivky můžete použít ideálně

zahradní hadici. Napouští se po vyznačenou linii. Tuto linku se snažte co nejvíce dodržet. Je to kvůli správné funkčnosti

všech technologií.

Výpustní ventil má každá vířivka, můžete vypouštět buď do zahrady, nebo do kanalizace. Při vypouštění do

zahrady věnujte pozornost jejímu spádu (abyste nechtěně nezaplavili sebe, nebo nevyplavili sousedce záhonky).

Vypouštět můžete do zahrady/kanalizace výpustím ventilem, na který lze nasadit hadici. Voda se ve vířivce mění

cca 2x-3x ročně. Někdo mění méně, někdo více. Kromě správného používání chemie záleží pak na každém z nás, jaký

pocit z vody máme.

4

 

 

Důležité pokyny před použitím

 

Překontrolujte, zda výpustní kohout přepadu (je-li jím vana vybavena) je naplno otevřen a je vyšroubována zátka.

 1. a) V období, kdy jsou teploty okolo 0°C a méně, je nutné, aby byla vana neustále připojena k elektrické energii a

byla spuštěna. V opačném případě může dojít k zamrznutí vany a jejímu následnému poškození, na které se

reklamace nevztahuje.

 1. b) Vypuštěná vana musí být umístěna v místě, kde okolní teplota bude vyšší než 5°C, aby nemohlo dojít

k zamrznutí zbylé vody v rozvodném systému vany.

 1. c) Pokud je vana umístěná v interiéru, zajistěte, aby při používání ozonového čištění byla místnost větrána.
 2. d) Před prvním napuštěním vany překontrolujte, zda nejsou kartuše v ochranné fólii, pokud ano, odstaňte jej.

Prvotní napuštění a spuštění proveďte bez kartuší, které před umístěním do vířivky na 30min ponořte do vody

mimo vířivku (předejdete tím zavzdušnění filtračního čerpadla).

 1. e) Kartušové filtry udržujte čisté. Alespoň 1x ročně je měňte a často proplachujte čistou vodou (zahradní hadice,

či koupel desinfekcí, která je k tomu přímo určena).

 1. f) V případě, že se na displeji zobrazí EP při zapnutí cirkulačního čerpadla / topení, vana se přepne do nouzového

režimu, aby nedošlo ke zničení topení. K odstranění této hlášky vyjměte kartušové filtry a zmáčkněte tlačítko

topení.

UPOZORNĚNÍ: Vana je vybavená masážními čerpadly, které umožňují tryskám pracovat samostatně, nebo naráz.

Nepřipojujte prázdnou vanu do elektrické sítě, protože příslušenství jako ovládání, ohřev, proudové čerpadlo a jiné

zařízení se můžou poškodit !!!

 

 

Teplota vody

 

Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla přesáhnout teplotu 40°C. Teplota mezi 38°C a 40°C je považována za

bezpečnou pro zdravého dospělého člověka, ovšem pouze pro velmi krátký pobyt ve vířivce. Pro technologii je

dlouhodobá teplota nad nebezpečná. Jako optimální teplotu pro dlouhodobé užívání vířivky doporučujte zákazníkům

teplotu těla a nižší. Tedy 36,5°C a méně.

Pokud v teplé vodě setrváme déle než 15 minut (každý to má individuálně), mohou se dostavit příznaky přehřátí

organizmu – motání a bolest hlavy, malátnost, nevolnost… Pokud začneme pociťovat jeden z těchto příznaků, měli

bychom vířivku buď opustit, nebo si na chvíli odpočinout na vyvýšeném sedátku, kde horní část těla zchladne a tím se

nám uleví.

Důležité je brát ohledy i na děti, které horkou vody snáší hůře než dospělí. Taktéž doporučujeme teplotu těla a

nižší.

Opakovaný delší pobyt v teplotě vyšší, než je teplota těla, může být zdraví nebezpečné!

 

 

Údržba vody

 

Pokud jste do Vaší vířivky nenechali instalovat automatický dávkovač chemie, či bromovou sůl, je nutné udržovat

správné chemické složení vody, aby se nekazila a nevykazovala známky nečistot. Platí, že co do vířivky spadne, v ní také

zůstane.

 

Chemie

 

Voda, kterou napustíme vířivku, není většinou bez úpravy pro vířivku vhodná. Ať už zákazník použije vodu

z hydrantu, běžného vodovodu nebo ze studny, je nutné vodu co nejdříve po napuštění vhodně upravit. Někteří

zákazníci jsou přesvědčení o tom, že když budou vířivku používat pětkrát měsíčně, je lepší vodu napustit a po použití

vířivky opět vypustit. Vzhledem k již zmíněnému nevhodnému složení vody není toto řešení pro vířivku dlouhodobě

ideální. Zároveň bez použití chemie, která pročistí všechny trubky ve vířivce, se uvnitř usazují např. zbytky kůže,

mastnota, vlasy – tzv. biofilm.

5

Chemické složení vody ve vířivce se i po první úpravě stále mění. Podílí se na tom zejména změny teplot, přírodní

vlivy a máme na tom podíl samozřejmě i my a frekvence používání vířivky. Voda se sama nezvládne pročistit pouze

přes kartušový filtr a ozonátor, které jsou součástí každé naší vířivky.

Základem je udržení správné hladiny pH

Pro zdravou vodu ve vířivce, která bude vhodná jak pro nás tak pro technologii, je udržení správné hladiny pH.

Kontrolu pH bychom měli provádět před a po použití chemie. Pokud není správné pH, chemické přípravky nemusí

reagovat tak, jak očekáváme.

Hladina pH by měla být ideálně okolo 7. V pořádku je, když se pH pohybuje 6,9 – 7,5.

V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí a degradace barev, plastů

a fólií. Pokud je pH příliš vysoké, vylučují se minerály z vody a dochází k jejímu zakalení. Dochází k degradaci plastů. Ve

vzduchu v okolí bazénu může dojít ke zvýšené koncentraci chloru.

Při běžném používání se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá,

u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíte přidáním prostředku pH plus nebo pH minus při zapnutém

filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody. Používáme tedy tyto tři nezbytné přípravky:

_ pH tester – jehož součástí je ukazatel hodnoty pH

_ pH+ – Přípravek pro úpravu pH ve vodě

_ PH- – Přípravek pro úpravu pH ve vodě

Vysvětlení pojmů: pH, kyselost a zásaditost vody, alkalita

pH – Měření pH kapaliny určuje, zda je kapalina kyselá nebo zásaditá, na škále pH, která sahá od hodnoty 0 na

straně kyselé po hodnotu 14 na straně zásadité. Při pH 7 se ve vodě koncentrace iontů H+ a OH- rovnají. Látky

s hodnotou pH nižší než 7 jsou kyselé, protože obsahují vyšší koncentraci iontů H+. Látky s hodnotou pH vyšší než 7

jsou zásadité (alkalické), protože obsahují vyšší koncentraci iontů OH- než iontů H+. Měřítko pH je logaritmické, takže

jednotková změna v hodnotě pH znamená desetinásobnou změnu koncentrace vodíkových iontů.

Hodnotu pH zjišťujeme různými druhy testerů a upravujeme pomocí přípravků pH+ a pH-, popřípadě instalujeme

do vířivek automatické dávkovače pH.

 

Základní chemie

 

Pro běžnou údržbu vody můžeme zvolit buď chemii chlorovou, nebo bezchlorovou (tzv.aktivní kyslík). Základní

chemii používáme cca 1x týdně.

CHLOROVÁ CHEMIE

Léty prověřený způsob dezinfekce vody, který zahubí vše nechtěné. S použitím kvalitních přípravků se nemusíme

bát zdravotní závadnosti. Je důležité dodržovat udané časové odstupy mezi použitím chemie a koupáním. Udávají se 2

hodiny. Po uplynutí této doby chemický přípravek není již tak koncentrovaný a můžeme se bez obav koupat.

Pozor na nechtěné přechlorování

Pokud se voda ve vířivce přechloruje, což se při malém objemu a horké vodě může snadno stát, hrozí nejen to, že

koupání v takové vodě není vhodné (pálení očí, vyrážka, poškození plavek…), ale může se také poškodit zařízení

samotné vířivky.

6

Přechlorování nejlépe poznáme podle silného zápachu chloru, který je nepříjemný a navíc agresivní k pokožce a

sliznicím, chlor rychle prchá do ovzduší a nedá se dýchat. První pomocí je větrat prostor v případě umístění vířivky

uvnitř a zředit vodu ve vířivce.

Naprosto nevhodné je vířivku zavírat s očekáváním, že se chlor sám vytratí. On se sice časem vytratí, ale poškodí

všechny nerezové a plastové části vany nad hladinou a také termokryt. Odbarvené polštářky – podhlavníky do vířivek a

termokryty pro vířivky jsou prvním důsledkem a ukazatelem přechlorování vody ve vířivce (u levnějších van už po

jediné chybě) a dál následuje jejich rozpadání, praskání a drolení.

Cílené přechlorování vody

K cílenému přechlorování vody ve vířivce může dojít také z naší strany při takzvaném „šokování vody“. To

znamená přidání vysokého obsahu chloru do vody, který vířivku vydesinfikuje. Voda se zachrání, ale vyprchávající chlor

je potřeba opět řádně vyvětrat. Toto cílené přechlorování je potřeba zejména, pokud se ve vířivce koupou uživatelé

v plavkách a do vody se tím dostávají fosfáty z pracích prášků, nebo po nedostatečném osprchování před koupelí ve

vířivce.

Do vody se tak dostávají zbytky kosmetických látek z kosmetických přípravků, olejů a dalších přípravků. Anebo

jednoduše, když se voda ve vířivce zkazí, protože jsme na její péči zapomněli.

BEZCHLOROVÁ CHEMIE (AKTIVNÍ KYSLÍK)

Alternativní úprava vody bez použití klasického chloru.

Úprava vody ve vířivce aktivním kyslíkem vyžaduje nejlépe použití dvou přípravků dohromady: Tablet/prášku

aktivního kyslíku + aktivátoru. U nás si můžeme vybrat mezi těmito variantami.

 1. a) SPA OXY (tablety) + SPA a OXY (aktivátor).
 2. b) Gua OXI (prášek) a Guaa (aktivátor, který lze použít samostatně).

Přípravky spolu v obou případech dle pokynů na etiketě na zadní straně smíchejte v nádobě mimo vířivku, Jakmile

se tableta/prášek v aktivátoru rozpustí, nalijte směs do vody.

Pokud je vířivka opravdu aktivně používána, jako doplňkovou desinfekci doporučujeme v mezičase použít

zmíněný přípravek Guaa. Např.: Pokud aktivní kyslík aplikujeme 1x týdně, pak cca 3. den použijeme Guaa. Docílíme

tak krásně průzračné a již na pohled pročištění vody.

 

Doplňková chemie

 

K údržbě pH a oběma variantám nezbytné základní chemie potom kombinujeme další chemické přípravky na

údržbu vody. Z řady Just Relax:

Clarification – Vločkovač. Přípravek pro odstranění zákalu a organických látek

Decalcit – Přípravek pro okamžité odstranění vápenatých usazenin

Antifoam – Přípravek pro okamžité odstranění pěny

Whirlpool pure – Přípravek pro kompletní pročištění vířivky před vypuštěním. Po jeho aplikaci voda není vhodná

pro koupání! Po jeho aplikaci zapnete všechna čerpadla a necháme přípravek, aby se dobře promíchal s vodou a dostal

se do všech hadiček, aby je pročistil. Vodu vypustíme a napustíme čistou.

Automatické dávkování chemie

Do vířivky je možné pro ušetření času a práce s údržbou vody nainstalovat jeden z automatických dávkovačů

chemie, např.:

_ pH automatika

_ pH + chlor automatika

_ pH + bezchlorová automatika

7

O možnostech a podmínkách instalace automatického dávkování chemie se informujte u nás, či u dodavatelů

těchto technologií.

Pokud vířivka žádný z automatických dávkovačů neobsahuje, používáme chemii dle návodů na zadních etiketách.

Tvrdá voda

Vysoký obsah minerálů rozpuštěných ve vodě, neboli tvrdá voda, napadá všechna zařízení, která s ní přijdou do

styku, takže i vířivku. Postupně se znehybňují trysky nebo se obaluje topení, takže pokud se tvrdá voda nekontroluje a

neupravuje, dochází k vyřazení z provozu a k servisování. Preventivním opatřením je úprava vody při prvním napuštění

a každém dopouštění vhodným přípravkem pro změkčení. Pokud je voda v pořádku, neměla by se často měnit či

dopouštět, vhodné je častější pouštění trysek, aby se nezanášely.

 

Filtrace

 

Nečistoty, které se do vířivky dostanou, díky cirkulaci vody skončí v kartušovém filtru, popř. V pískovém filtru. Filtr

ve vířivce je přímo oázou pro tvoření bakterií. Znečištěný filtr pak navíc brání správnému průtoku vody a může způsobit

až selháním čerpadla.

Kartušový filtr – soukromé využití, menší rodina, menší vířivka

Písková filtrace – komerční využití, popřípadě větší rodina, větší vířivka

Klasický kartušový filtr existuje v mnoha typech. Jsou kartuše se závitem i bez závitu, různě široké a vysoké. Filtr

je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat ho v čistotě. Nový filtr je krásné bílý, starý a opotřebovaný

pak šedivý/šedivě žlutý. K údržbě filtru můžeme použít silný průtok zahradní hadice, kuchyňskou myčku (bez ostatního

nádobí a bez použití tablet/mycího prášku), nebo lázeň v chemickém přípravku CleanFilter, který filtr nejlépe zbaví

mastnoty. Propláchnutí filtru doporučujeme 1x za 14 dní a lázeň v chemii alespoň 1x za 3 měsíce. Pokud je o filtr

dobře postaráno, kartuše stačí i pro velké vířivky.

Starý a nový kartušový filtr

8

Čištění filtru

 1. Jednou za dva týdny bychom měli důkladně filtr vypláchnout a odstranit

nečistoty, jako jsou kousky kůže, vlasů atd. Alespoň jednou za tři měsíce je zapotřebí

důkladnější pročištění s použitím speciálního přípravku za účelem odstranění mastnoty,

která nejvíce filtr znečišťuje a zhoršuje tak průtok vody přes filtr.

 1. Celý filtr namočíme přes noc v nádobě s horkou

vodou. Pro důkladné pročištění (odmaštění) kartušového

filtru přilijeme i již zmíněný přípravek.

 1. Po namočení filtru přes noc je nutné ho důkladně

propláchnout v čisté vodě. Čistící prostředek nasáklý uvnitř filtru může kontaminovat

vodu a ta tak může být pro člověka v krajních případech až nebezpečná.

Pokud už kartušový filtr nelze vyčistit, jednoduše ho vyměníme za nový. Hygienická frekvence výměny filtrů by

měla být v průměru 1x ročně. Kartušové filtry do všech vířivek můžeme samozřejmě objednávat u nás. Aby nezůstala

vířivka během čištění bez filtru, doporučujeme vždy zákazníkům, aby měli jeden čistý náhradní filtr připravený.

Pokud se očekává větší zatížení filtrace (např. početnější rodina, děti…), doporučujeme k vířivce instalovat

pískovou filtraci. Snese daleko více nečistot než kartušový filtr a je zárukou čisté vody s menší frekvencí údržby.

Písková filtrace je nutná a ze zákona povinná v případě použití vířivek ve Wellness studiích, penzionech, hotelích… Tady

platí ale i další povinnosti provozovatele, na které je třeba zákazníka upozornit, pokud komerční použití plánuje.

 

 

Základní pokyny k prevenci nečistot ve vodě

 

_ Před vstupem do vířivky se opláchnout čistou vodou. Pozor na zbytky mýdel a šamponů.

_ V létě pozor na opalovací krémy včetně voděodolných!

_ K vířivce umístit vaničku s vodou, do které vstoupíme před samotným vstupem do vířivky. Zbavíme se tak těch

největších nečistot – trávy, písku, hlíny apod. – které Vám ulpěly na chodidlech.

_ Vlasy by měly být svázané gumičkou

_ Před vstupem do vířivky doporučujeme zbavit se make-upu.

Pokud se budeme řídit těmito jednoduchými pravidly, výrazně si tím zjednodušíme péči o čistou vodu.

Po použití vířivky by se hodnoty složení vody měly ideálně opět zkontrolovat a ověřit zda se změnily. Desinfekční

látka z vody přirozeně samovolně odchází a přestává časem účinkovat. Je také rychle konzumována nečistotami, které

musí z vody odstranit, proto může její úbytek nastat i po relativně krátké době, záleží na zatížení vody a jejím

znečištění. Jednoduchým a praktickým trikem, jak udržet vodu a chemii v normě je dodržení zásady přidání trochu

chemie po každém delším koupání a to hlavně při větším počtu lidí.

9

 

 

Termokryt

 

Termokryt je nedílnou součástí vířivky. Téměř 90% tepla uniká z vody přes hladinu. Používáním termokrytu tyto

ztráty výrazně omezíte a voda zůstává teplá i v mrazivém počasí. Společně s izolací doporučujeme pro využití venku i

uvnitř. V obou případech zákazník ušetří, neboť společně udržují vodu ve vířivce déle teplou. Stejně jako v domácnosti,

pára z teplé vody stoupá nahoru. Podobně jako u hrnce poklička navrací páru zpět do kapalného skupenství a celkově

udržuje teplotu vody, i termokryt ve vířivce plní tuto funkci. Termokryt chrání vířivku před hrubými nečistotami jako je

například listí, jehličí, pyly, hmyz, déšť, sníh atd. Takové nečistoty nadměrně zatěžují filtrační zařízení, což vede k jeho

nadměrnému opotřebení. Použitím krytu v interiéru zabráníte znečištění vody prachem, ale hlavně zamezíte vytváření

vlhkosti a kondenzací par. Termokryt rovněž zvýší bezpečnost vaší vířivky, což ocení zákazníci s dětmi.

Termokryt je dělaný individuálně na každou vířivku a má sukénku, která překrývá akrylát i ze stran, a tak vytváří

podtlak, díky kterému pevně přilne jako poklička u tlakového hrnce.

Pro vířivky IDOL SPAS se vyrábí na míru dle vyplněného nákresu přiloženého k objednávce, k ostatním vířivkám je

dodáván v barvě opláštění, pokud jste si před objednávkou nezvolili jinak.

Na výrobu termokrytu jsou použity kvalitní a prověřené materiály. Tím je dosaženo vynikajících izolačních

vlastnosti. Naše termokryty se vyznačují především vynikajícím zpracováním. Použitá koženka je odolná proti mrazu a

UV záření, izolační tvarovky jsou vyrobené z kvalitního polystyrénu, zataveného do igelitové folie a vyztužené

hliníkovými „U“ profily, které dodávají termokrytům potřebnou pevnost a jsou odolné vůči rzi.

Termokryt je dělaný do tvaru stříšky, takže voda na něm nezůstává a volně stéká.

Manipulace s termokrytem tak, aby se nezničil, je věcí logiky a instrukcí, které stačí znát a dodržovat. Nikdy

nevstupujeme na termokryt, není stavěný na zátěž. Při velké sněhové nadílce odklízíme sníh z termokrytu – jeho

nosnou částí je polystyren, který se může tíhou sněhu polámat. Při manipulaci s termokrytem zacházíme opatrně, aby

se o něco nepropíchl, či nepotrhal. Propícháním ze spodní části termokryt může nasáknout vodu a ztěžkne. Pak je

řešením jedině výměna. Chraňte termokryt před nadměrným vlivem chloru.

10

 

 

Zimní provoz

 

Vířivka se používá jak v létě, tak i přes zimní období. Svou vířivku koneckonců někteří zákazníci nejraději používají

pro relaxaci právě v zimě. Voda příjemně zahřeje a krásně uvolní. Atmosféra je úplně jiná než v létě.

Jsou tady výhody a nevýhody při vypouštění vířivky na zimu. Vypuštění vířivky na zimu Vám sice ušetří výdaje za

elektřinu, které byste jinak ve vířivce přes zimu nechali, ale největší poškození vířivek přichází právě v mrazu. Je to

způsobeno buď špatným zazimováním vířivé vany, ale pokud bude opravdu mrznout až praštět, ani to nejlepší

zazimování nepomůže. Trocha vody v hadičkách vždy zůstává. Právě zbytková voda po vypuštění může způsobit

poškození mnohem větší než jakékoli úspory při vypuštění vířivky.

Vířivku nedoporučujeme v zimě vypouštět

Pokud opravdu nebudete vířivou vanu v zimním období využívat a máte jí umístěnou v exteriéru nebo

nevytápěných prostorech, doporučujeme toto:

 1. a) Nastavit poloviční režim dávkování chemie. (V případě, že by bylo dávkování chemie nedostatečné, zvýšit

dávkování dle uvážení).

 1. b) Nastavte na ovládacím panelu úsporný režim dle návodu (nastavit ohřev vody na 5 hodin denně na nejnižší

teplotu (liší se dle typu vany, standardně 15°C)).

 1. c) Cirkulaci a ohřev nastavte na minimálně 5 hodin denně.

Doporučujeme nastavení ohřevu a ozonové desinfekce s odstupem 12 hodin (např.: pokud nastavíte ohřev ve

12:00 hodin v poledne, doporučujeme následně nastavit filtraci ve 24:00 hodin).

Pokud je vířivka umístěna v exteriéru a venkovní teploty klesnou pod 0°C, doporučujeme zapnout cirkulační

čerpadlo na 24 hodin denně.

Vypuštěná vířivka musí být umístěna v místě, kde okolní teplota bude vyšší než 5°C, aby nemohlo dojít

k zamrznutí zbylé vody v rozvodném systému vany.

Na jakékoli poškození vířivky mrazem se nevztahuje záruka (ani v případě odborného zazimování).

 

 

Důležitá upozornění

 

Nebezpečí zranění a utonutí

Sací vybavení vířivky je navrženo pro specifické hodnoty proudění vody vytvářené čerpadlem. Bude-li nutné sání

nebo čerpadlo vyměnit, ujistěte se, že je kompatibilní.

Nikdy neprovozujte vířivku, pokud je sací zařízení nebo filtr poškozen, nebo pokud chybí. Nikdy nenahrazujte díky

sání nekompatibilními (s rozdílnými hodnotami proudění).

Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí používat vířivku, ani se pohybovat v její blízkosti. Pokud vířivku nepoužíváte,

zakryjte jí a případně zajistěte kryt.

Buďte opatrní při vstupu a při opouštění vířivky. Může dojít k úrazu zejména uklouznutím na mokrém povrchu.

Neužívejte alkohol a drogy před a při používání vířivky. Může dojít k bezvědomí s následkem utonutí

Nepoužívejte vířivku ihned po namáhavém cvičení.

Příliš dlouhá koupel ve vířivce může být nebezpečná pro Vaše zdraví

Chemii do vířivek používejte podle pokynů výrobce.

11

Lidé s infekčními nemocemi nesmí používat vířivku

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neumisťujte Vaši vířivku pod nadzemní elektrické vedení (minimální vzdálenost jsou 3 metry)

Vířivku umístěte nejméně 1,5m od veškerých kovových povrchů.

Žádné elektrické zařízení (osvětlení, telefony, rádia, televizory, atd…) nesmí být v blízkosti vířivky (minimální

předepsaná vzdálenost je 1,5m) Nikdy nedovolte používání jakéhokoli elektrického zařízení uvnitř vířivky.

Zapojení provádí odborníci!

Není určeno domácím mazlíčkům

Vířivka není vhodným místem pro koupání domácích mazlíčků. Pobyt ve vířivce jim může způsobit stres, zdravotní

potíže, poranění, utonutí. Zároveň chlupy zvířat mohou ucpat filtr.

VAROVÁNÍ – snižte nebezpečí zranění

Vysoká teplota vody může způsobit problémy během těhotenství. Těhotné ženy by měly konzultovat možnost

používání vířivky se svým lékařem.

Konzumace alkoholu nebo léků před nebo během koupele může vést až k bezvědomí a utonutí.

Lidé užívající léky by měli konzultovat možnost používání vířivky se svým lékařem.

Lidé trpící obezitou, srdečními poruchami, vysokým nebo nízkým tlakem by měli konzultovat možnost používání

vířivky se svým lékařem.

Ujistěte se, že okolí vířivky je zabezpečeno proti setrvání vody, aby nedošlo k uklouznutí a případnému zranění.

Nebezpečí hypertermie

Dlouhodobé vystavení horkému vzduchu nebo vodě může způsobit hypertermii. Hypertermie nastane, pokud se

vnitřní teplota těla zvýší o 2–4 stupně nad normální teplotu (37°C). Přestože je krátkodobá hypertermie nesporným

přínosem pro zdraví, je důležité, aby teplota těla nepřesáhla 39,5°C.

Příznaky nadměrné hypertermie jsou závratě, letargie, ospalost a omdlévání. Nadměrná hypertermie může

způsobit:

_ Selhání vnímání teploty

_ Neschopnost rozpoznat, kdy je potřeba opustit vířivku

_ Neschopnost uvědomit si hrozící nebezpečí

_ Poškození plodu u těhotných žen

_ Fyzickou neschopnost opustit vířivku

_ Bezvědomí

_ Požití alkoholu, drog nebo některých léků výrazně zvyšuje nebezpečí hypertermie

12

 

 

Řešení základních problémů

 

Zde uvádíme některé základní problémy a jejich možná řešení.

Špinavá voda

Špinavé filtry _ Vyčištění filtrů proudem vody, lépe s přípravkem, popř.zakoupení nových

Nevyhovující dezinfekce _ Dezinfikujte

Zachytávající částečky _ Přidejte dezinfekční prostředek

organické činitele _ Nastavte hodnotu pH na správnou hodnotu, použijte Vločkovač

Viditelné opotřebení vody _ Zapněte cirkulaci a vyčistěte filtry, Vypusťte vodu z bazénu, vyčistěte a znovu

napusťte

Zakalená voda

Zákal vody může být způsoben nastavením krátkých filtračních cyklů nebo ucpaným filtrem, je potřeba

zkontrolovat stav kartušové vložky a opláchnout ji čerstvou vodou.

Je potřeba také kontrolovat délku filtračních cyklů, pokud je vířivka vybavena programovatelnými filtračními

cykly, protože desinfekce je účinná jedině tehdy, když je voda v pohybu a dostane se i do nejmenších koutů rozvodů a

hadic. Někdy stačí dvě hodiny filtrace, jindy je bazén zatížen a i šest hodin může být málo.

Pokud voda ve vířivce pění, pravděpodobně obsahuje nevhodné látky ze zbytkové kosmetiky, pracích prášků nebo

jste přidali nevhodnou vůni či čistič. Na pěnu existují chemické odpěňovače, ale vždy je také potřeba zkontrolovat i

ostatní možné příčiny – stav filtru, filtrační cykly a kvalitu vody.

Zapáchající voda

Příliš mnoho organických látek ve vodě _ Dezinfikujte

Nedostatečná dezinfekce _ Přidejte dezinfekční prostředek

Nízká hodnota pH _ Nastavte správnou hodnotu pH

Zápach chlóru

Hladina chlóru je příliš vysoká _ nechte vodu větrat, vodu nařeďte

hodnota pH je nízká _ Nastavte hodnotu pH na potřebnou hodnotu

Zatuchlý zápach

Množení bakterií a řas _ Dezinfikujte, případně vyměňte vodu

Organické usazeniny/kruh okolo bazénu

Usazeniny olejového znečistění _ Setřete špínu, dezinfikujte. Případně vyměňte vodu..

Řasy

Vysoká hodnota pH a nízká úroveň dezinfekce _ Dezinfikujte, a nastavte úroveň dezinfekce

Dráždění očí

Nízká hodnota pH a nízká úroveň dezinfekce _ Nastavte hodnotu pH, dezinfikujte

Dráždění pokožky

Nedezinfikovaná voda, obsah chlóru je nad 5ppm _ Dezinfikujte, a nastavte úroveň dezinfekce, nastavte obsah

chlóru pod 5ppm

13

Skvrny

Zásaditost nebo hodnota pH je nízká, zvyšujte obsah železa ve vodě _ Nastavte zásaditost a/nebo hodnotu pH

Pěnění

Vysoký obsah vápníku, zásaditost a hodnota pH je vysoká. _ Nastavte zásaditost a hodnotu pH – pokud pěna

zůstává, vyměňte vodu a předtím důkladně vanu vyčistěte

Vířivka nefunguje

Vynechává elektrické napětí, závada natápění GFCI, chyba termostatu _ Zkontrolujte zásobovaní elektrickou

energií, Zapněte znovu GFCL, pokud se nerozběhne, obraťte se na servis. Odpojte od zdroje elektřiny alespoň 30

vteřin. Pokud se ani teď nerozběhne, zkontrolujte filtry, jestli nejsou ucpané. Pokud závada přetrvá, obraťte se na

servis

Vana nehřeje, ale trysky a světlo fungují (indikátory elektrického napětí blikají)

Vestavěný tlakový vypínač, otevřete cirkulační čerpadlo – Zkontrolujte filtrační nádrže. Vestavěný tlakový vypínač

se rozběhne, když se obnoví cirkulace přes topení. Pokud se topení i nadále blokuje, zavolejte servis. Zkontrolujte

filtrační nádrže. Odpojte bazén od elektrické sítě, nechte cirkulační čerpadlo vychladnout. Obraťte se na servis, pokud

chyba cirkulačního čerpadla bude přetrvávat

Indikátor elektrického napětí bliká

Termostat na omezování topení je vadný _ Odpojte bazén od elektrické sítě alespoň na 30 sekund. Když závada

přetrvává, zkontrolujte filtry, zda se nezacpaly, obraťte se na servis

Chyba senzoru teploty _ Odpojte od elektrické sítě na 30 sekund. Když blikání přetrvává, zavolejte servis

Trysky jsou slabé

Hladina vody je nízká. Filtr se ucpal, řízení vzduchu se zavřelo, trysky se zavřely _ Přidejte vodu. Vyčistěte filtry.

Otevřete řízení vzduchu. Otevřete trysky

Světlo nefunguje

Zapojení lampy je chybné _ Zkontrolujte zapojení

14