Czech Manufacture

Pro kvalitu vody vířivky je velmi důležitý váš filtrační systém.

 

Udržujte kartuše čisté a nepoškozené. Jedině tak zajistíte správnou funkci filtrační soustavy a prodloužíte životnost vířivky.

Špinavé a zanesené kartuše nepropouští dostatek vody a tím namáhají oběhové čerpadlo a mohou zapříčinit i selhání ohřevu vody.

Důkladně vyčistěte filtry s každou výměnou vody a nahradit je nejméně jednou ročně.

Používejte více kartuší vířivky

Mějte několik sad kartuší a střídejte je vždy při čištění. Budete moci používat vířivku bez přerušení a vyčištěné kartuše budou mít možnost důkladně vyschnout (to pomůže zničit rezidentní mikroorganismy). Životnost kartuší se tím prodlouží.

Čištění kartuší vířivky

 

Kartuše je vhodné propláchnout alespoň jednou za 2 týdny.  Proudem vody ze zahradní hadice pod úhlem 45° pročistěte všechny záhyby kartuše a ujistěte se, že uvnitř nezůstaly žádné cizí částice.

manual06manual07 manual05

Nejméně jednou za 3 měsíce a při každé výměně vody je nutné kartuši vyčistit důkladně. Nejprve kartuši propláchněte proudem vody, pak ji nechte přes noc ponořenou v přípravku na čištění kartuší (například SPA Clean Filter). Nakonec ji opět propláchněte proudem vody a nechte důkladně vyschnout.